Alior Bank [CPS] PL

Cukrzyca to podstępna, groźna choroba metaboliczna, która przyczynia się do większej liczby zgonów niż rak piersi i prostaty łącznie. Większość pacjentów diabetologicznych umiera z powodu powikłań sercowo-naczyniowych, udaru i niewydolności nerek.

W Polsce dotyka ona ponad 3 mln. osób, a prognozy przewidują, że w najbliższych 15 – 20 latach aż dwukrotnie wzrośnie liczba chorych na cukrzycę w naszym kraju. Jak wynika z przedstawionych danych diabetycy pilnie potrzebują kompleksowego wsparcia, aby choroba była diagnozowana wcześnie, odpowiednio kontrolowana i nie prowadziła do groźnych dla życia i zdrowia powikłań. Wymaga to systemowego podejścia do problemu zdrowotnego poprzez tworzenie nowych krajowych i lokalnych programów zwalczania cukrzycy, w które zaangażują się specjaliści z wielu dziedzin medycyny oraz dietetycy. Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oraz Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej podjęło inicjatywę społeczną pt.: „Razem koordynujmy cukrzycę.”

Projekt polega na opracowaniu i wdrożeniu programów profilaktyki zdrowotnej przeciwdziałania powikłaniom w cukrzycy wśród mieszkańców wskazanych przez ekspertów regionów. Ma charakter pilotażowy i obejmuje województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i wielkopolskie. Celem zaplanowanych działań jest zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu cukrzycy i towarzyszących jej powikłań ze szczególnym uwzględnieniem chorób naczyniowo-sercowych, w tym zawałów serca i udarów mózgu oraz prowadzenie edukacji diabetologicznej.

Najważniejszą częścią programu będzie zaangażowanie lokalnych władz samorządowych, ekspertów i pacjentów w koordynację działań na rzecz diabetyków, pomoc w opisaniu lokalnej sytuacji epidemiologicznej dotyczącej cukrzycy i wypracowanie docelowego programu polityki zdrowotnej. Wdrożenie tak przygotowanej kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej pozwoli na poprawę zdrowia mieszkańców województw objętych programem.

W ramach projektu została opracowana przez ekspertów ochrony zdrowia publikacja zawierająca programy zdrowotne, które są możliwe do inkorporowania do systemu opieki zdrowotnej w wybranych regionach kraju. Zawiera ona projekty zapobiegania rozwojowi cukrzycy i jej powikłaniom, zaopiniowane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz praktyczny poradnik dla władz samorządowych pomocny w tworzeniu indywidualnego regionalnego programu polityki zdrowotnej w aspekcie cukrzycy dla mieszkańców województwa.

Konsultacje dotyczące projektu będą prowadzone w ośrodkach wojewódzkich do końca sierpnia 2017 r. W każdym z 5 ośrodków zostaną zorganizowane spotkania z decydentami aby wypracować regionalny model usługi opieki zdrowotnej, w sposób, który zapewni nieprzerwaną promocję zdrowia, profilaktykę zdrowotną, rozpoznanie i leczenie cukrzycy. Spotkania zostaną poprzedzone warsztatami dla leaderów PSD i pacjentów diabetologicznych w zakresie koniecznej edukacji, kontroli choroby i jej powikłań. Wdrożenie tych programów powinno zapewnić długookresową opiekę i wsparcie chorych na cukrzycę w regionach.

Cukrzyca, jako choroba cywilizacyjna i społeczna, wymaga działań multikomponentowych i edukacyjnych. Dlatego tak ważna jest właściwa koordynacja działań w zakresie opieki diabetologicznej nad pacjentem w Polsce. W związku z tym na znaczeniu zyskuje konieczność zorganizowania systemu opieki zdrowotnej w taki sposób, aby zapewniał on chorym skuteczne leczenie przy jednoczesnej poprawie jakości życia w chorobie. Taką gwarancję dają programy polityki zdrowotnej w aspekcie cukrzycy prowadzone na poziomie regionalnym. Kluczowe znaczenie ma tu rozpoznanie potrzeb pacjentów diabetologicznych w danym województwie i możliwości zapewnienia optymalnego leczenia dostosowanego do ich potrzeb, połączonego z holistyczną edukacją diabetologiczną.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA