Alior Bank [CPS] PL

Rynek spożywczy w Polsce jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów produkcyjnych, posiadającym duży potencjał eksportowy. Według Domu Maklerskiego PKO BP, w 2016 r. wartość rynku FMCG, zdominowanego przez 10 międzynarodowych koncernów, do których należy większość popularnych marek, wyniosła 255 mld zł, co oznacza wzrost na poziomie 4,3 proc. w ujęciu rocznym.

Z raportu Market Monitor wynika, że w bieżącym roku możemy spodziewać się wzrostu lokalnej sprzedaży w branży spożywczej o ponad 3 proc. Trend wzrostowy wykazuje również eksport, który w 2016 r. zwiększył się o prawie 6 proc.

Jednocześnie lokalnym producentom coraz trudniej utrzymać pozycję na rynku, zwłaszcza w obliczu postępującej konsolidacji. Receptą mogą być inwestycje w nowe technologie i poprawa rentowności zakładów. Z danych GUS wynika jednak, iż znaczna część polskich producentów żywności jest informatycznie zacofana.

Zdaniem ekspertów, rynek spożywczy jest wyjątkowo wrażliwy na zmiany. Menedżerowie w firmach z sektora spożywczego muszą sprostać takim wyzwaniom, jak fluktuacja cen surowców, kursów walut, a także pogoda czy nastroje konsumenckie. Planowanie produkcji jest procesem trudnym, rozłożonym w czasie. Przykładem może być produkcja warzyw dla gastronomii, gdzie dla podstawowych linii produktów planowanie odbywa się z wyprzedzeniem ponad rocznym, w kilku przypadkach nawet dwuletnim. Wynika to z cyklu produkcyjnego (przetwarzanie warzyw, mrożenie, apertyzacja) i cyklu wegetacyjnego roślin oraz lokalizacji upraw.

Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów, zadłużenie firm spożywczych rośnie. Branża nie płaci bankom, firmom handlowym i sobie nawzajem. Na blisko 3,5 tys. firm z branży spożywczej, notowanych w bazie danych KRD BIG, łączne zadłużenie wyniosło 197 mln zł i wzrosło o 22 mln zł.

Najgorzej radzą sobie firmy zajmujące się przetwarzaniem, konserwacją oraz produkcją wyrobów z mięsa – zalegają swoim wierzycielom na ponad 71 mln zł. Zakłady, które zajmują się wyrobami piekarskimi i mącznymi, mają długi w wysokości 45 mln zł. W złej sytuacji znajdują się również producenci owoców i warzyw, którzy muszą spłacić łącznie ponad 35 mln zł. W niewiele lepszej sytuacji są producenci napojów, którzy winni są wierzycielom ponad 14 mln zł.

Red. (źródło: http://manager.inwestycje.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA