Alior Bank [CPS] PL

Analiza stanu posiadania oraz wzorców konsumpcji seniorów, określenie łącznej wartości środków jakimi dysponują polscy emeryci, ale także wskazanie obszarów cechujących się najwyższym potencjałem nabywczym tej grupy Polaków – to cel raportu INSE Research.

Badanie „Złoty Emeryt” przyniosło odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jaki jest potencjał nabywczy polskich emerytów i jak silne jest jego zróżnicowanie przestrzenne?
  • Jakimi cechami charakteryzują się emeryci i w jaki sposób przekłada się to na wzorce konsumpcji?
  • Czym różni się złoty emeryt od przeciętnego zamożnego?

Co pokazują badania:

Demografia

  • Będziemy żyć coraz dłużej.
  • Wśród nas będzie coraz więcej osób starszych.

Zgodnie z prognozami demograficznymi liczba osób w wieku poprodukcyjnym będzie wzrastać. W zależności od powiatu zmiany te będą się znacząco różnić. Niektóre powiaty, np. gdański, toruński i bydgoski, odnotują podwojenie liczby osób starszych.

Kondycja finansowa

W Polsce żyje ponad 6 mln emerytów. Łączny potencjał nabywczy generowany przez nich miesięcznie szacuje się na ok. 10 mld zł. 12,8 proc.  gospodarstw emerytów dysponuje dochodem przekraczającym średnią pozostałych gospodarstw.

Jesień konsumowania

  • Dwa razy mniej złotych emerytów jada w restauracjach w porównaniu do innych zamożnych.
  • Gospodarstwa domowe emerytów wydają przeciętnie 16 zł/mies. na oliwę z oliwek, czyli o 3 zł mniej niż pozostałe.
  • Emeryci częściej niż pozostali kupują miód (15 proc. vs. 10 proc.).

Red. (źródło: INSE Research)

 

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA