Ile piją Polacy? Znacznie mniej niż 10 lat temu

Ile piją Polacy? Najczęściej pijemy piwo. Jego spożycie jest jednak niższe niż 10 lat temu. Więcej za to pijemy wina i alkoholi wysokogatunkowych – wynika z badania CBOS. Rośnie spożycie alkoholu wśród kobiet.

Ponad połowa Polaków (56 proc.) deklaruje, że pije alkohol okazjonalnie, 8 proc. spożywa go często, a co trzeci unika okazji do picia alkoholu lub w ogóle nie bierze go do ust. Ile piją Polacy w porównaniu z badaniem z 2010 roku? Znacznie mniej. Zmniejszył się odsetek osób deklarujących częste picie (z 11 do 8 proc.) i całkowitych abstynentów (z 22 do 16 proc.). Wzrósł za to udział osób spożywających alkohol czasami, z dobrej okazji, ale nie często (z 50 do 56 proc.).

Odsetek ten jest obecnie najwyższy, odkąd monitorujemy tę kwestię – zauważono w podsumowującym badanie raporcie CBOS.

Najwięcej piją młodzi

Odpowiedzi respondentów na pytania o piciu alkoholu różnią się zależnie od płci, wieku i grup zawodowych. Wśród kobiet jest dwa razy więcej abstynentów niż wśród mężczyzn (21 proc. wobec 10 proc.). W stosunku do badania sprzed 9 lat widać jednak wzrost spożycia alkoholu wśród kobiet. Wtedy abstynencję deklarowała co trzecia kobieta.

Jeśli chodzi o grupy wiekowe, to alkohol najczęściej piją badani w wieku 25-34 lata. Tylko 7 proc. z nich jest abstynentami, dwie trzecie sięga po alkohol okazjonalnie, a prawie co dziesiąty – często.

W 2010 r. relatywnie najwięcej pijących alkohol było wśród najmłodszych badanych (18-24 lata). Dziś te osoby zaliczają się do grupy wiekowej 25-34 lata, co pozwala sądzić, że ich styl konsumpcji alkoholu nie zmienia się wraz z upływem czasu” – ocenia autorka raportu.

Podobnie jest z osobami z grupy wiekowej 65 lat i więcej, którzy 9 lat temu plasowali się w przedziale 55-64 lata. Odsetek abstynentów wśród tych osób jest stały i wynosi 28 proc.

„W rezultacie nie ma już grupy wiekowej – tak jak jeszcze w 2010 r. – w której więcej osób deklaruje abstynencję niż picie alkoholu” – napisano w raporcie.

Podkreślono w nim, że wiek znacznie silniej różnicuje zakres sięgania po alkohol wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Najwyższy odsetek pijących kobiet notuje się w grupie wiekowej 25-34 lata (93 proc.), najmniejszy wśród pań mających 65 lat i więcej (63 proc.).

Wśród mężczyzn relatywnie najczęściej po alkohol sięgają badani w wieku 45-54 lata. W tej grupie jest to praktycznie powszechne – 99 proc. Rzadziej spożywają najstarsi – 83 proc. osób powyżej 65 lat. O ile w młodym wieku (do 35 lat) odsetek pijących kobiet i mężczyzn jest podobny, to w najstarszej grupie różnica jest znacząca i wynosi 20 punktów procentowych.

W raporcie zwrócono uwagę na grupę, która 10 lat temu była za młoda, by objęło ją badanie.

„Dzisiejsi 18-24 latkowie różnią się w istotny sposób od swoich równolatków z badania w 2010 r. Wówczas 98 proc. mężczyzn z tej grupy deklarowało sięganie po alkohol, dziś – 90 proc. Spośród kobiet z tej grupy wiekowej 79 proc. w 2010 r. i 89 proc. obecnie przyznaje, że spożywa alkohol. Można więc powiedzieć, że najmłodsi mężczyźni piją mniej niż ich równolatkowie sprzed 9 lat, natomiast kobiety – więcej” – podano.

Stosunkowo najczęściej po alkohol sięgają robotnicy niewykwalifikowani, bezrobotni i pracujący na własny rachunek. Rzadziej niż pozostali robią to pracownicy administracyjno-biurowi, renciści i gospodynie domowe. Na postawę wobec spożywania alkoholu wpływa też orientacja światopoglądowa badanych. Osoby identyfikujące się z lewicą chętniej przyznają, że piją często (13 proc.), a tylko 8 proc. z nich jest całkowitymi abstynentami. Tymczasem wśród badanych o poglądach prawicowych deklarujących częste picie jest o połowę mniej (6 proc.), a 17 proc. deklaruje, że nigdy nie bierze alkoholu do ust.

Nadal lubimy piwo

Polacy piją najczęściej piwo. Jego spożycie jest jednak niższe niż 9 lat temu – spadek z 52 do 39 proc. osób pijących alkohol. Więcej pijemy wina i alkoholi wysokogatunkowych.

Odsetek osób najchętniej wybierających wino rośnie od 2007 r. Największy wzrost zanotowały alkohole wysokogatunkowe, np. koniak czy whisky. Co dziewiąta osoba pijąca alkohol deklaruje, że jeśli sięga po kieliszek, to najczęściej z tego typu trunkiem. 16 proc. respondentów pije wódkę, a 6 proc. coś innego niż wymienione alkohole.

„Być może kryją się za tą kategorią cydry albo radlery czy shandy, czyli miksy piwa i lemoniady” – stwierdzono w raporcie.

Mężczyźni najczęściej wybierają piwo, a kobiety wino. Po alkohol wysokogatunkowy równie chętnie sięgają kobiety, jak i mężczyźni. Jeśli spojrzymy na grupy wiekowe, to badani w wieku 18-24 lata najchętniej sięgają po piwo (63 proc.). W kolejnym przedziale wiekowym (25-34 lata) piwo jest wybierane znacznie rzadziej (39 proc.). Na kolejnym miejscu plasuje się wino (31 proc.). Wśród osób powyżej 45 lat mniej więcej co trzeci badany deklaruje, że najczęściej wybiera piwo. Ponadto rośnie spożycie wódki. Sięga po nią więcej niż co piąty ankietowany w wieku 55-64 lata i więcej niż co czwarty powyżej 65 lat.

Po wódkę najczęściej sięgają robotnicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani, emeryci i renciści. Alkohole wysokogatunkowe, jak koniak czy whisky, relatywnie najczęściej piją pracujący na własny rachunek. Wśród pracowników administracyjno-biurowych i gospodyń domowych mniej więcej połowa najczęściej pije wino.

Najczęściej pijemy w domu

W ankiecie pytano też o częstość sięgania po alkohol przez osoby pijące. Do codziennego lub prawie codziennego picia respondenci przyznają się wyłącznie w kontekście piwa (jest to 2 proc. respondentów).

„Pozwala to sądzić, że obraz, jaki uzyskujemy w sondażu, jest jedynie wierzchołkiem zjawiska. Nie udało się w nim uchwycić osób, które mają poważny problem z alkoholem. W związku z tym nie należy traktować tych danych jako obrazu stanu rzeczywistego. Ale trzeba pamiętać, że konsumpcja alkoholu (zwłaszcza ta niebezpieczna) jest kwestią drażliwą. Dlatego wyniki, które prezentujemy, ograniczają się jedynie do tego, co badani chcieli powiedzieć” – podkreślono w raporcie.

Przynajmniej raz w tygodniu po piwo sięga 25 proc. respondentów (nieodrzucających alkoholu), a kolejne 30 proc. pije je raz lub kilka razy w miesiącu. Do spożywania wina przynajmniej raz w tygodniu przyznaje się 3 proc. osób, które nie są abstynentami. Co czwarty badany pije wino raz lub kilka razy w miesiącu (26 proc.) i więcej niż co trzeci sięga po wino kilka razy w roku.

Wódkę przynajmniej raz w tygodniu pije dwóch na stu respondentów. 22 proc. przyznaje się do picia wódki co najmniej raz w miesiącu. Do spożywania alkoholi wysokoprocentowych w małych butelkach – tzw. małpkach – przyznaje się niespełna co dziesiąty ankietowany, deklarując, że zdarza mu się to robić raz lub kilka razy w roku (4 proc.) lub rzadziej (2 proc.). Tylko 2 proc. respondentów, którzy nie są abstynentami, odpowiedziało, że pije wódkę z małych butelek przynajmniej raz w miesiącu.

W zdecydowanej większości Polacy piją alkohol w domu. Dużo mniej robi to w pubach, barach lub w restauracjach, choć popularność tych ostatnich znacząco wzrosła w porównaniu z 2010 r. Głównie w restauracji alkohol spożywają badani o najwyższych dochodach na osobę w gospodarstwie domowym, przedstawiciele średniego personelu, techników oraz kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem.

W ostatnich 10 latach praktycznie nie zmieniło się to, z kim Polacy piją alkohol. Stosunkowo najczęściej ze znajomymi piją go uczniowie i studenci, najmłodsi badani i osoby w wieku 35-44 lata, a częściej z rodziną niż ze znajomymi alkohol spożywają rolnicy, osoby powyżej 65 lat i emeryci.

Red. (źródło: PAP)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Bądź w kontakcie

Van Delivery, Pallet, Truck Delivery (FTL/LTL), Bulk Items'

Najnowsze

Więcej na ten temat