Składniki suplementów diety. Substancje aktywne

Kluczowym składnikiem suplementów diety są substancje o działaniu aktywnym, mające wpływ na procesy fizjologiczne. Jednak większość produktów z tej kategorii zawiera w swoim składzie także inne składniki, które są potrzebne z technologicznego punktu widzenia. Są to w szczególności dodatki do żywności, czyli komponenty, których użycie w żywności jest szczegółowo uregulowane w unijnym prawie żywnościowym.

Chociaż obecne przepisy unijne w tym zakresie są dość czytelne (w stosunku do stosowanych w poprzedniej dekadzie), zawierają sporo „pułapek”, w które łatwo wpaść bez wiedzy o genezie niektórych zapisów lub ograniczeń. Unijny wykaz dodatków zmieniany jest od kilku do kilkunastu razy w ciągu roku.

Dodatki w suplemencie

Z tego względu konieczna jest wnikliwa ocena możliwości stosowania konkretnych dodatków w suplemencie, oparta o aktualną treść unijnego wykazu dozwolonych dodatków oraz ich specyfikacje, czyli określoną prawnie charakterystykę dodatków.

Przyglądając się aktualnym problemom producentów suplementów diety ze stosowaniem dodatków można zauważyć, że wątpliwości budzą m.in. następujące kwestie:

  • Czy ekstrakt roślinny o działaniu przeciwutleniającym/konserwującym mogę zadeklarować jako „zwykły” składnik, czy też jest on dodatkiem do żywności?
  • Czy żelatyna w otoczce kapsułki stanowi dodatek? Czy mogę opisać jej rolę w produkcie?
  • Jakie dodatki mogę użyć w produkcie przeznaczonym dla małych dzieci?
  • Jak rozumieć niektóre „ograniczenia i wyjątki” dotyczące suplementów, zawarte w unijnym wykazie?

Znaczenie dla firm

Umiejętność odpowiedzi na powyższe pytania może okazać się kluczowa dla bezpiecznej obecności suplementu na rynku. Legalność użycia dodatku w produkcie nie jest weryfikowana przez GIS na etapie powiadomienia o wprowadzeniu suplementu do obrotu, tylko podlega kontroli przez właściwe organy PIS, które sprawdzają produkty dostępne w sklepach i bezpośrednio u producenta. Część niezgodności dotyczących stosowania tych komponentów może prowadzić do konieczności wycofania produktów z obrotu i wdrożenia procedur systemu RASFF – czyli systemu ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszy.

Artykuł Składniki żywności: Dodatki w suplementach diety – wymagania i podstawy prawne pochodzi z serwisu Prawo żywnościowe w Polsce – Szkolenia IGI Food Consulting.

Powered by WPeMatico

Bądź w kontakcie

Van Delivery, Pallet, Truck Delivery (FTL/LTL), Bulk Items'

Najnowsze

Więcej na ten temat