Sezam kolejnym głównym alergenem pokarmowym w USA

23 kwietnia prezydent Biden podpisał ustawę o bezpieczeństwie alergii pokarmowych, leczeniu, edukacji i badaniach z 2021 r. (Ustawa Food Allergy Safety Treatment Education and Research (FASTER) Act), która rozszerza listę głównych alergenów pokarmowych o sezam. Zmiana dotyczy każdej żywności, która jest wprowadzana lub dostarczana w celu wprowadzenia do handlu międzystanowego.

Przyjęcie nowych regulacji jest sukcesem organizacji FARE (Food Allergy Research & Education) wiodącej na świecie organizacji pozarządowej zajmującej się alergiami pokarmowymi i największego prywatnego fundatora badań w tym zakresie.

Oznakowanie alergenów w żywności

W 2004 r. przyjęto ustawę FALCPA (Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act) na podstawie, której zidentyfikowano osiem środków spożywczych jako główne alergeny pokarmowe: mleko, jajka, ryby, skorupiaki, orzechy, orzeszki ziemne, pszenicę i soję.

FALCPA wymaga, aby żywność lub składniki zawierające „główny alergen pokarmowy” były oznakowane nazwą źródła alergenu. FDA egzekwuje przepisy tego prawa w większości pakowanych produktów spożywczych. Obejmuje to suplementy diety, ale nie obejmuje produktów mięsnych, drobiowych i jajecznych (które są regulowane przez przepisy USDA).

W oznakowaniu należy podać źródło wszystkich głównych alergenów pokarmowych użytych do jej wytworzenia. Wymóg ten jest spełniony, jeśli nazwa składnika już identyfikuje nazwę źródła pokarmu tego alergenu (np. buttermilk). W przeciwnym razie alergen należy zadeklarować przynajmniej raz. Można to zrobić na dwa sposoby:

W nawiasach po nazwie składnika.
Przykłady: “lecithin (soy),” “flour (wheat),” and “whey (milk)”
– lub –
Bezpośrednio po lub obok listy składników, po określeniu „Contains”.
Przykład: “Contains wheat, milk, and soy.”

Dopuszczalne jest również stosowanie informacji: “may contain [allergen] lub “produced in a facility that also uses [allergen]”.

Znaczenie dla firm

Nowe przepisy zaczną być stosowane od 1 stycznia 2023 r. Od tego dnia wszystkie opakowania powinny uwzględniać wymagania dotyczące deklaracji alergenów również w odniesieniu do sezamu.

Autorka: Izabela Tańska, Doradca ds. Prawa Żywnościowego, Prezes Zarządu, IGI Food Consulting

Źródło: FASTER link do ustawyfda.gov

Artykuł Znakowanie żywności: Sezam kolejnym głównym alergenem pokarmowym w USA pochodzi z serwisu Prawo żywnościowe w Polsce – Szkolenia IGI Food Consulting.

Bądź w kontakcie

Van Delivery, Pallet, Truck Delivery (FTL/LTL), Bulk Items'

Najnowsze

Więcej na ten temat