E-commerce w Polsce: chwilowe przyspieszenie czy trwała zmiana?

Mazars, międzynarodowa firma audytorska, podatkowa i doradcza, Noerr, niezależna europejska kancelaria prawna oraz ośrodek analityczny SpotData opublikowały raport branżowy pt. „E-commerce w Polsce: strategie rozwoju firm. Raport 2020”. Raport został objęty patronatem Izby Gospodarki Elektronicznej.

  • Rynek handlu detalicznego e-commerce, po skokowym wzroście obrotów w 2020 roku, osiągnął wartość 70 mld zł i może dalej rosnąć w dwucyfrowym tempie.
  • Rozwój biznesów w Internecie przyspieszyła bezpośrednio pandemia COVID-19, zwiększając jednocześnie konkurencję na rynku.
  • Bez inwestycji w nowe rozwiązania logistyczne, technologiczne czy marketingowe wielu firmom może być trudno osiągać zadowalające wyniki.

W raporcie przedstawione zostały najważniejsze dane na temat rynku, kluczowe trendy oraz sposoby konkurowania stosowane przez liderów branży w Polsce i na świecie.

Z analizy Mazars, Noerr i SpotData wynika, że polski rynek e-commerce w 2020 r. wart był 70 mld zł. Po wielu latach wzrostu w tempie kilkunastu procent rocznie okres epidemii COVID-19 przyniósł niemal trzykrotne przyspieszenie (do 43 proc. r/r). Część tego nadzwyczajnego wzrostu będzie na pewno zjawiskiem przejściowym. Szacujemy jednak, że nawet po wygaśnięciu epidemii sprzedaż e-commerce będzie wciąż o ok. 10-20 proc. wyższa niż w scenariuszu rozwoju rynku bez wpływu COVID-19.

Autorzy analizy oceniają, że do 2025 r. rynek handlu detalicznego e-commerce będzie rósł w tempie 10-15 proc. rocznie, a najszybszy wzrost odnotują sprzedawcy żywności, lekarstw oraz wyposażenia domu.

Jedną z najważniejszych zmian w handlu internetowym zaobserwowanych w czasie epidemii COVID-19 jest przyspieszenie modernizacji kanałów sprzedaży wśród liderów handlu tradycyjnego. Wprawdzie dla największych spółek technologicznych rok 2020 był czasem niesłychanie intensywnej i ponadstandardowej działalności, jednak prawdziwy przełom dokonał się wśród firm tradycyjnych. Zaczęły one nadrabiać technologiczne zaległości i, paradoksalnie, mogą w znacznym stopniu skorzystać na turbulencjach związanych z epidemią.

Dla niektórych firm uruchomienie sprzedaży internetowej stało się warunkiem przetrwania. Dlatego szybciej zapadały decyzje o dystrybucji produktów i usług przez kanały elektroniczne, a rynek przyspieszył nie tylko pod względem wielkości obrotów, ale też rozwoju technologicznego oraz wprowadzania nowych modeli biznesowych przez firmy z obszaru tradycyjnego handlu – mówi Monika Nowecka, partner odpowiedzialna za usługi outsourcingowe, wiceprezes zarządu Mazars Polska Sp. z o.o.

Oprócz charakterystyki rynku, raport zawiera również rekomendacje dla rozwoju biznesu w branży e-commerce, opracowane w oparciu o szczegółową analizę aktywności, strategii i wyników finansowych największych oraz najbardziej dynamicznych firm. Okazuje się, że kluczowe dla osiągnięcia sukcesu na rynku e-commerce są dwa obszary: zasoby (technologie, logistyka, kompetencje) oraz efekty skali. Prezentowane rekomendacje dotyczą tych dwóch perspektyw.

Nasz raport zawiera wskazówki, które mogą być cenne zarówno dla firm już działających na rynku e-commerce, jak i dla tych, które dopiero rozważają inwestycje w tego rodzaju kanał dystrybucji – mówi Jakub Lerner, associated partner, odpowiedzialny za praktykę prawa korporacyjnego / fuzji i przejęć w kancelarii Noerr.

Pobierz raport „E-commerce w Polsce: strategie rozwoju firm. Raport 2020”. 

Kontakt

Renata Stefanowska, Manager, Dział Komunikacji i Marketingu, Mazars w Polsce

r.stefanowska@mazars.pl / +48 22 25 55 200

O Mazars

Mazars to międzynarodowa, zintegrowana firma specjalizująca się w audycie, księgowości, doradztwie, usługach podatkowych i prawnych*. Działając w ponad 90 krajach i terytoriach na całym świecie, korzystamy z doświadczenia ponad 42 000 specjalistów – w tym 26 000 w ramach zintegrowanego partnerstwa Mazars i 16 000 za pośrednictwem Mazars North America Alliance – pomagając różnej wielkości przedsiębiorstwom na każdym etapie ich rozwoju.

W Polsce Mazars zatrudnia ponad 300 specjalistów w Warszawie i Krakowie, oferując polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom pełen zakres usług w dziedzinie audytu, outsourcingu księgowego i kadrowo-płacowego, podatków, konsultingu oraz doradztwa finansowego.

*tam, gdzie przewidują to przepisy krajowe.

http://www.mazars.com | http://www.linkedin.com/company/mazars | https://twitter.com/mazarsgroup | http://www.pol.mazars.pl | http://www.linkedin.com/comp

O Noerr

Noerr jest niezależną europejską kancelarią prawną świadcząca usługi doradztwa we wszystkich aspektach prawa gospodarczego. Firma istnieje od 1950 r. Jej zespół liczy obecnie ponad 500 prawników, rozmieszczonych w 16 współpracujących ze sobą biurach w Europie i USA.

Na polskim rynku kancelaria działa nieprzerwanie od 1992 r., prowadząc własne biuro i świadcząc kompleksowe usługi doradztwa prawnego klientom lokalnym i zagranicznym. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu obsługi korporacyjnej, transakcjach fuzji i przejęć (M&A), finansach i bankowości, a także prawie upadłościowym, własności intelektualnej/IT, life science, prawie nieruchomości oraz usługach compliance. Wysokie standardy pracy i kompetencje członków zespołu kancelarii od lat znajdują potwierdzenie w prestiżowych rankingach międzynarodowych.

www.noerr.com | https://www.linkedin.com/company/noerr | https://www.linkedin.com/showcase/noerr-cee

Powered by WPeMatico

Bądź w kontakcie

Van Delivery, Pallet, Truck Delivery (FTL/LTL), Bulk Items'

Najnowsze

Więcej na ten temat