EuroCommerce: podatek od sprzedaży detalicznej to atak na konsumentów

Podatek od sprzedaży detalicznej to krótkowzroczny atak na innowacje i siłę nabywczą konsumentów – ocenia EuroCommerce, organizacja siedzibą w Brukseli, zrzeszająca firmy i instytucje zajmujące się handlem detalicznym i hurtowym w Europie

Odnosząc się do dzisiejszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej i węgierskiego podatku od reklamy (C 562/19 P Komisja przeciwko Polsce i C 596/19 P Komisja przeciwko Węgrom), dyrektor generalny EuroCommerce Christian Verschueren skomentował:

„Nie kwestionujemy wyroku TSUE, który skupiał się na metodologii zastosowanej przez Komisję do oceny, czy podatek stanowił niezgodną z prawem pomoc państwa. Ale kwestionujemy decyzje rządów nakładających podatki obrotowe z wyraźnym dyskryminującym skutkiem. Firmy szczególnie dotknięte problemem zainwestowały miliardy euro, aby zaoferować konsumentom w swoich krajach szeroki wybór wysokiej jakości produktów po konkurencyjnych cenach. Podatki oparte na obrotach firm detalicznych o wysokich obrotach, ale bardzo niskiej marży zysku zagrażają potencjałowi tych detalistów do dalszego inwestowania w tych krajach w innowacje i świadczenie konsumentom usług, których oczekują”.

Podatki powinny być sprawiedliwe i niedyskryminujące, powinny też zapewniać uczciwą konkurencję między wszystkimi uczestnikami rynku. Handel detaliczny jest największym podmiotem generującym wpływy podatkowe z podatków pośrednich w UE i zapewnia dodatkowe 70 miliardów euro w postaci podatków od pracy, osób prawnych i innych podatków bezpośrednich. Powodem, dla którego tak bardzo przejmujemy się podatkami obrotowymi nakładanymi na detalistów, jest to, że mogą oni dać nieuczciwą przewagę krajowym konkurentom. Ponadto widzimy, że przedsiębiorstwa już podlegają innym dyskryminującym środkom w tych i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, co utrudnia firmom prowadzenie działalności, narusza zasady jednolitego rynku i stoi w sprzeczności z europejskimi standardami praworządności. Ma to znaczący wpływ na ceny płacone przez konsumentów oraz wybór dostępnych dla nich produktów i usług.

Podatek od obrotu zasadniczo podważa model biznesowy, który przyniósł konsumentom rzeczywiste korzyści, oferując najlepsze produkty i usługi po bardzo konkurencyjnych cenach. Podatek, który zniweluje już i tak niski zysk sprzedawcy, może prowadzić tylko do dwóch rezultatów: albo konsument płaci więcej, albo detalista nie inwestuje lub nawet ogranicza swoją obecność w kraju. Podatki te dotyczą w szczególności sklepów stacjonarnych, które już zostały dotknięte epidemią COVID i wyzwaniami związanymi z cyfryzacją. Sklepy te pełnią rolę kotwicy dla dobrobytu centrów miast i społeczności wiejskich i przez wiele lat znajdowały się pod ogromną presją. Jeśli sklepy znikną, społeczności stopniowo upadną.

Stąd nasza prośba do rządów, aby zastanowili się nad wpływem tych krótkowzrocznych środków na ich konsumentów, oraz do Komisji, aby nadal ściśle egzekwowała przepisy dotyczące jednolitego rynku i promowała zasadę praworządności w całej Europie.

The post EuroCommerce: Podatek od sprzedaży detalicznej to krótkowzroczny atak na innowacje i siłę nabywczą konsumentów appeared first on POHiD.

Bądź w kontakcie

Van Delivery, Pallet, Truck Delivery (FTL/LTL), Bulk Items'

Najnowsze

Więcej na ten temat