Firmy rozwijają sklepy online i systemy IT

Małe i średnie firmy są ostrożne w ocenie przyszłości. Rozwijają najczęściej sklepy online i systemy IT. Umiarkowany optymizm towarzyszy firmom sektora MŚP w ocenie obecnej sytuacji ekonomicznej. W pytaniach o lepszą przyszłość przeważają ostrożne prognozy, trzy czwarte jednak nie zamierza inwestować. Tak wynika z IV edycji badania Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP”.

W stosunku do trzeciej edycji badania poprawiły się nieco oceny firm dotyczące ich bieżącej sytuacji ekonomicznej. Obecnie 45,7 proc. przedsiębiorców uważa, że ich sytuacja jest dobra. To wzrost o prawie 10 pp. Jedna czwarta badanych uważa, że ich sytuacja jest zła – spadek o 6 pp. Raczej nie planuje inwestycji, a jeśli już – to w sklepy online i systemy informatyczne.

Nieco ponad 30 proc. badanych ocenia swoją sytuację ekonomiczną neutralnie. W ich ocenie nie jest ona ani dobra, ani zła. W poprzedniej edycji badania twierdziło tak 33,8 proc. respondentów. Jeśli chodzi o prognozy, badani w większości wskazują, że ich sytuacja się nie zmieni.

Choć przybywa przedsiębiorców, którzy są zadowoleni z obecnej sytuacji, jednocześnie ubywa firm, które spodziewają się poprawy w przyszłości. Obecnie jest to 21 proc. badanych, podczas gdy miesiąc temu było ich o 7 pp. więcej. Jeszcze wcześniej wiarę w poprawę wykazywał co trzeci badany. Z kolei 54 proc. przedsiębiorców sądzi, że w najbliższych trzech miesiącach sytuacja ekonomiczna ich firm się nie zmieni. Miesiąc temu prognozowało tak 49 proc. ankietowanych.

Zgodnie z raportem coraz więcej przedsiębiorców wskazuje, że przychody w ich firmach utrzymają się na takim samym poziomie. Aktualnie ponad 29 proc. właścicieli firm ma takie założenia, a 6 proc. (o 1,1 pp. więcej niż w poprzedniej edycji badania) firm zakłada, że ich przychody wzrosną. W tej grupie 4 na 10 właścicieli firm podejrzewa, że przychody zwiększą się najwyżej o 25 proc. Miesiąc temu, takie przewidywania miało 6 na 10 właścicieli firm.

„Wciąż spora liczba firm (93,8 proc.) skarży się, że nie działa na pełnych obrotach. Te firmy w większości były zmuszone ograniczyć bądź częściowo lub całkowicie zawiesić produkcję, sprzedaż lub świadczenie usług. Co ciekawe, o 2,7 pp. do 6,2 proc., wzrósł odsetek firm, które w epidemii zwiększyły produkcję, sprzedaż bądź świadczenie usług” – stwierdza raport.

Firmy bez planów

Badanie pokazało ponadto, że trzy czwarte przedsiębiorców nie planuje żadnych inwestycji. Ta grupa firm jednak systematycznie zmniejsza się na rzecz firm, które chcą to zrobić. Obecnie 15,3 proc. przedsiębiorstw myśli o rozwoju (miesiąc temu było to 13,8 proc.). Niezmiennie największą popularnością cieszy się zakup nowych maszyn i sprzętów – ponad 45,7 proc. wskazań. Niemal co czwarty przedsiębiorca będzie rozwijał systemy IT, tworzył aplikacje i strony internetowe oraz sklepy online. 17,4 proc. chce przeprowadzić prace budowlane i remontowe.

Sytuacja w zatrudnieniu stabilizuje się, choć wciąż przeważająca większość, bo niemal 80 proc. firm, nie planuje go zwiększać. W poprzedniej edycji badania, takie deklaracje składało 82 proc. firm. W czwartej fali badania 17,3 proc. przedsiębiorstw wskazuje, że w najbliższych trzech miesiącach zwiększy pulę etatów, w poprzedniej edycji deklarowało tak 14,8 proc. Wśród firm, które zwiększą stan załogi, dominują te, które planują poszerzyć ją o jedną czwartą dotychczasowego składu. Teraz chce tak zrobić 82,7 proc., a wcześniej 88,8 proc.

Zauważono, że z oficjalnych danych KPRM wynika, że do tej pory ubiegającym się o pomoc przedsiębiorcom wypłacono ponad 120 mld zł. Tymczasem, jak pokazuje badanie, chęć skorzystania z programów rządowych wciąż deklaruje blisko 70 proc. firm. Najbardziej zainteresowane są mikrofirmy i małe przedsiębiorstwa. Pomocy nadal potrzebują przedstawiciele z branży handlowej. Odsetek podmiotów zainteresowanych dodatkowym wsparciem w tej grupie wynosi prawie 80 proc.

Jednocześnie nadal rośnie liczba przedsiębiorstw, które nie są już zainteresowane żadnymi pakietami pomocowymi. Taką postawę prezentuje obecnie co piąta firma. Rośnie też grupa niezdecydowanych – odsetek firm, które nie potrafią określić swoich planów wynosi obecnie 10 proc.

Największą popularnością cieszą się propozycje i programy, które gwarantują zwolnienia ze składek ZUS. W najbliższym czasie zamierza z nich skorzystać blisko 70 proc. przedsiębiorców, choć zainteresowanie tą opcją spadło o 10 pp. Natomiast nie zmienia się podejście do propozycji związanych z dofinansowaniem zatrudnienia, zainteresowanie takimi rozwiązaniami przejawia 2/3 przedsiębiorców.

„Zadowolenie z udzielonego przez rząd wsparcia deklaruje obecnie ponad 36 proc. przedsiębiorców. W porównaniu z poprzednim badaniem, oznacza to wzrost o jedną piątą. Z najlepszym odbiorem propozycje rządowe spotkały się wśród firm z branży handlowej. Odsetek zadowolonych wynosi tam ponad 40 proc. Nadal jednak 45 proc. przedsiębiorców uważa, że wsparcie rządu jest niewystarczające” – czytamy w raporcie.

W porównaniu z poprzednim badaniem wzrosła również liczba przedsiębiorców skarżących się na skomplikowane i niejasne procedury. Większej przejrzystości w tej sprawie oczekuje co szósta firma.

Red. (źródło: PAP)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Bądź w kontakcie

Van Delivery, Pallet, Truck Delivery (FTL/LTL), Bulk Items'

Najnowsze

Więcej na ten temat