Promocja żywności. Może być z niej wykluczone mięso

Komisja Europejska pracuje nad zmianą polityki promocji żywności, może być z niej wykluczone mięso.  Komisja Europejska prowadzi w tym roku ocenę skutków dotychczasowej polityki promocyjnej żywności, tak by mogła lepiej przyczynić się do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju „od pola do stołu”. Z promocji może być jednak wyłączone mięso czerwone – informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Jak podaje KRIR, unijna organizacja rolnicza Copa-Cogeca już otrzymała informacje bezpośrednio od działu DG AGRI odpowiedzialnego za promocj. Wynika z niej, że analiza polityki promocyjnej jest „pod silną presją wiceprzewodniczącego wykonawczego Fransa Timmermansa”. Według organizacji może się to wiązać z zakończeniem promocji mięsa (nawet jeśli jest produkowane w sposób zrównoważony), wina oraz innych produktów i niektórych oznaczeń geograficznych, a promowane będą tylko zrównoważone owoce i warzywa.

W związku z powyższym w styczniu 2021 r. Zarząd Izb Rolniczych zwrócił się do ministra rolnictwa z prośbą o informację, jakie stanowisko zajmie w tej sprawie resort rolnictwa.

W kwietniu KRIR otrzymała z resortu rolnictwa informację, zgodnie z którą z opublikowanego wstępu do oceny skutków unijnej polityki promocyjnej wynika, że „polityka promocji rolnictwa UE ma na celu zwiększenie świadomości na temat jakości produktów żywnościowych UE i zwiększenie konkurencyjności unijnego sektora rolnego”.

Ministerstwo w piśmie do Izb Rolniczych zaznacza, że „ocena polityki wykazała, że KE zasadniczo osiągnęła swoje cele. Ocena nie wykazała większych niespójności z innymi politykami UE, ale stwierdzono, że polityka promocyjna może być lepiej dostosowana do priorytetów politycznych i w szczególności przyczynić się do realizacji celów strategii +od pola do stołu+”.

Resort wskazał, że „przegląd polityki powinien zwiększyć jej wkład w zrównoważoną produkcję i konsumpcję, zgodnie ze zmieniającą się dietą, przy jednoczesnym utrzymaniu lub nawet zwiększeniu skuteczności polityki we wspieraniu konkurencyjności sektora rolno-spożywczego”.

We wstępie oceny skutków KE wskazała na kierunki przyszłej polityki promocyjnej. Pierwszy – to kontynuowanie dotychczasowej unijnej polityki w oparciu o obecne przepisy i o kryteria wyboru oraz oceny stopnia dostosowywania programów promocyjnych do celów strategii „od pola do stołu” lub innych przyszłych zmian w polityce. Obecnie KE co roku ustala program prac, w którym określa cele i priorytety operacyjne zarówno w odniesieniu do działań skierowanych na rynek wewnętrzny UE, jak również na rynek krajów trzecich.

Drugim kierunkiem mogłoby być skoncentrowanie zakresu polityki. Przyjęcie tej opcji spowodowałoby skoncentrowanie wsparcia na rynku wewnętrznym UE na działaniach promocyjnych i informacyjnych dot. zrównoważonej produkcji i konsumpcji rolnej, zgodnie ze strategią „od pola do stołu” i europejskim planem walki z rakiem zachęcając konsumentów do zmiany diety. Natomiast w przypadku działań promocyjnych na rynkach poza UE m.in. na konkurencyjności unijnego sektora rolno-spożywczego.

Kolejna propozycja KE związana jest z tzw. przeglądem warunkowości/kwalifikowalności i ewentualnym wprowadzeniem nowych wymogów i kryteriów, które zachęciłyby wnioskodawców do podejmowania działań np. promocyjnych, które realizowałyby cele strategii „od pola do stołu”. Takie podejście mogłoby wiązać się z wykluczeniem ze wsparcia niektórych sektorów, np. mięsa czerwonego.

W opinii resortu rolnictwa zasadne jest kontynuowanie unijnej polityki promocyjnej w oparciu o obecne przepisy oraz przy założeniu dostosowywania priorytetów operacyjnych rocznego programu prac do celów wynikających z innych polityk UE. Ministerstwo rolnictwa nie popiera jednak opcji, która zakłada przegląd warunkowości/kwalifikowalności, co może skutkować całkowitym wykluczeniem ze wsparcia niektórych sektorów (np. mięsa czerwonego) – poinformowały Izby Rolnicze, powołując się na pismo ministerstwa.

Kolejnym etapem przeglądu polityki promocyjnej UE są otwarte konsultacje publiczne prowadzone od 31 marca br. do dnia 23 czerwca 2021 r. Konsultacje dotyczą tego, w jaki sposób polityka promocyjna może zwiększyć swój wkład w promowanie bardziej zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz bardziej zbilansowanej diety zgodnie ze strategiami KE.

Na pierwszy kwartał 2022 r. zaplanowane jest przedstawienie przez KE wniosku dotyczącego możliwych zmian ram regulacyjnych w zakresie polityki promocyjnej – poinformowała KRIR.

Tegoroczny budżet KE na politykę promocji produktów rolno-spożywczych wynosi 182,9 mln euro, z czego na realizację programów prostych (realizowanych przez jedną organizację – państwo) jest 86 mln euro, programów wielonarodowych – 87,4 mln euro, oraz na inicjatywy własne KE – 9,5 mln euro. Około połowy budżetu przeznaczono na promocję produktów organicznych, zrównoważonego rozwoju oraz spożycia owoców i warzyw.

Red. (źródło: PAP)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Bądź w kontakcie

Van Delivery, Pallet, Truck Delivery (FTL/LTL), Bulk Items'

Najnowsze

Więcej na ten temat