Wytyczne epidemiologiczne podczas wyborów prezydenckich

Wytyczne epidemiologiczne podczas wyborów prezydenckich zostały wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Dotyczą one zasad bezpieczeństwa w lokalach wyborczych.

Oto wytyczne epidemiologiczne podczas wyborów prezydenckich:

 1. Podczas wyborów prezydenckich pamiętajmy o środkach ostrożności. Chodzi o zachowanie 2-metrowego dystansu oraz obowiązek zakrycia ust i nosa.
 2. Przed udaniem się do lokalu wyborczego wyborca powinien pamiętać, że ma obowiązek zakrycia ust i nosa. Może to zrobić przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki, przyłbicy.
 3. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku wyborcy, który nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia. Nie wymaga się okazania orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie. Rekomenduje się natomiast zachowanie wówczas jak największej odległości od innych osób przebywających w lokalu wyborczym, nie mniejszej niż 2 m.
 4. Przy wejściu do lokalu umieści się w widocznym miejscu płyny do dezynfekcji rąk. Zalecane jest, by wyborcy z nich korzystali. Jeśli wyborca nie zamierza z nich korzystać rekomenduje się, aby zaopatrzył się w rękawiczki jednorazowe. Powinien założyć je przed wejściem do lokalu wyborczego. Po wyjściu powinien zdjąć je i wyrzucić do kosza na śmieci postawionego przed lokalem wyborczym.
 5. Dopuszcza się delegowanie osoby, która będzie stała przy dyspenserze ze środkiem do dezynfekcji. Zalecała będzie ona każdemu wyborcy możliwość skorzystania z dezynfekcji.
 6. Podczas przebywania w lokalu wyborczym wszyscy wyborcy powinni zachować 2-metrowy odstęp od innych osób przebywających w lokalu.
 7. Rekomenduje się zapewnienie środka do dezynfekcji przeznaczonego szczególnie do dezynfekcji przedmiotów używanych podczas głosowania, jak np. długopisy, ścianka urny z wpustem.
 8. Dopuszcza się korzystanie przez wyborcę z własnego długopisu.
 9. W lokalu wyborczym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 1 osoba na 4 m2. Z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych, osób pomocniczych.
 10. Na prośbę członka obwodowej komisji wyborczej należy odsłonić twarz, by można było zidentyfikować wyborcę. Zgodnie z §19 ust 4 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066).
 11. Zaleca się, aby drzwi do sali, gdzie odbywa się głosowanie oraz inne drzwi do pomieszczeń, po których poruszają się wyborcy, były otwarte w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich dotykać.
 12. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa drzwi nie mogą być otwarte. Klamki/uchwyty i powierzchnie, których mogą dotykać głosujący, powinno regularnie dezynfekować się. Nie częściej, niż co godzinę, ale co najmniej 6 razy w czasie trwania głosowania. Nie przerywa to głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej.
 13. Członków obwodowych komisji wyborczych wyposaży się w: jednorazowe rękawice ochronne, płyn do dezynfekcji rąk, maseczki medyczne oraz przyłbice.
 14. Stanowiska pracy członków komisji wyborczej powinno się tak zorganizować, by pozwoliły na zachowanie między poszczególnymi członkami co najmniej 1,5 m odstępu.
 15. Stoły w lokalach wyborczych nie powinno pokrywać się suknem, ani żadnym innym materiałem. Zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym (Dz. U. z 2020, poz.10 46).
 16. W każdym lokalu wyborczym należy zapewnić wymianę powietrza poprzez wietrzenie przestrzeni przed przystąpieniem do pracy obwodowej komisji wyborczej i co najmniej raz na godzinę, przez co najmniej 10 minut. Wymiana powietrza nie przerywa głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej.

W obwodach głosowania utworzonych za granicą nie będzie obowiązku stosowania środków ochrony osobistej, a także szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, o których mowa w rozporządzeniu, jeżeli ze względu na stan epidemiczny, przepisy tego państwa nie nakładają takiego obowiązku i zasad w przestrzeniach zamkniętych. Należy stosować się do zaleceń obowiązujących w danym państwie.

Red. (źródło: gov.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Bądź w kontakcie

Van Delivery, Pallet, Truck Delivery (FTL/LTL), Bulk Items'

Najnowsze

Więcej na ten temat