Znakowanie napojów alkoholowych. Co na etykietach?

Trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w zakresie wprowadzenia obowiązkowego podawania wykazu składników oraz deklaracji wartości odżywczej. Napoje alkoholowe aktualnie objęte są wyjątkiem od podawania tych obowiązkowych informacji na temat żywności. 

3 lutego 2021 r. Komisja Europejska przyjęła Europejski Plan Walki z Rakiem Jednym z jej obszarów działania jest zrównoważona profilaktyka nowotworów, w tym poprzez ograniczanie szkodliwego spożycia alkoholu.

Inception Impact Assessment

Plan przewiduje, że Komisja zaproponuje wprowadzenie obowiązkowego podawania wykazu składników i informacji o wartości odżywczej na etykietach wszystkich napojów alkoholowych, analogicznie do innych kategorii środków spożywczych objętych już takim obowiązek tak jak ma to już miejsce w przypadku innych kategorii środków spożywczych.

KE udostępniła Wstępną Ocenę Oddziaływania (Inception Impact Assessment, IIA), która prezentuje rozważane opcje zmian wraz z ich uzasadnieniem. 

Jak wynika z IIA Europa ma najwyższy poziom spożycia alkoholu na świecie, a szkody związane z alkoholem stanowią poważny problem zdrowia publicznego w UE. W 2016 r. nowotwory były główną przyczyną zgonów spowodowanych alkoholem z udziałem 29%, następnie marskość wątroby (20%), choroby układu krążenia (19%) i urazy (18%). 

Ponadto nadmierne spożycie alkoholu zwiększa ryzyko otyłości i związanych z nią chorób niezakaźnych. 

Wykaz składników

Rozporządzenie 1169/2011 stanowi, że etykieta żywności opakowanej musi zawierać wykaz składników i informację o wartości odżywczej, jednocześnie zwalnia z tego obowiązku kilka kategorii środków spożywczych, w tym napoje alkoholowe zawierające więcej niż 1,2% objętości alkoholu. Skutkuje to obniżonym poziomem świadomości konsumentów w zakresie zawartości i składu odżywczego napojów alkoholowych, co utrudnia konsumentom dokonywanie świadomych wyborów w odniesieniu do kategorii produktów spożywczych, których nadmierne spożycie należy ograniczyć w celu przeciwdziałania powstałym szkodom. 

Chociaż dobrowolne praktyki znakowania opracowane przez przemysł mają co do zasady na celu dostarczanie informacji ułatwiających dokonywanie wyborów przez konsumentów, doprowadziły one do stosowania różnych praktyk. Taka sytuacja stwarza nierówne szanse dla podmiotów. Zdecydowanie nie przekłada się też na spełnienie oczekiwań konsumentów i ich ochronę. 

Znaczenie dla firm

Jest raczej pewne, że przepisy się zmienią. Pytanie tylko w jakim zakresie i kiedy. 

Opcja 1 – Zmiana 1169/2011 polegająca cofnięciu wyjątku, a w konsekwencji wprowadzenie obowiązku podawania wykazu składników i informacji odżywczej również poza etykietą. 

Opcja 2 – Zmiana 1169/2011 polegająca cofnięciu wyjątku, a w konsekwencji wprowadzenie obowiązku podawania wykazu składników i informacji odżywczej na etykietach wszystkich napojów alkoholowych. 

Przedstawione opcje mają charakter niewiążącej propozycji i są punktem wyjścia w dyskusji. Możliwe jest, że ostatecznie zostaną przyjęte inne rozwiązania niż przewidziane w IIA. 

Istniej duże prawdopodobieństwo, że etykiety wszystkich napojów alkoholowych będą zmienione. Część firm, śledzących prace instytucji UE już od dłuższego czasu pracuje nad modyfikacją składu napojów alkoholowych mając na uwadze, że wykaz składników będzie udostępniony konsumentom. 

Propozycja zmiany rozporządzenia 1169/2011 ma być przyjęta w Q4 2022 r.

Zmiana przepisów będzie również uwzględniała okres przejściowy na dostosowanie. 

Dzisiaj jest ostatni dzień na złożenie uwag do IIA. Może je złożyć każdy: firma, osoba prywatna, stowarzyszenie. 

Uwagi można zgłosić tutaj: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13028-Food-labelling-revision-of-rules-on-information-provided-to-consumers-for-alcoholic-beverages_en 

Jeśli zastanawiasz się jakie są inne planowane zmiany przepisów w zakresie znakowania w najbliższym czasie –> napisz do nas. Przygotowujemy opracowanie nadchodzących zmian w prawie krajowym i unijnym dostosowane do Twojego portfolio.  igifc@igifc.pl 

Artykuł Znakowanie napojów alkoholowych wykaz składników i wartość odżywcza pochodzi z serwisu Prawo żywnościowe w Polsce – Szkolenia IGI Food Consulting.

Powered by WPeMatico

Bądź w kontakcie

Van Delivery, Pallet, Truck Delivery (FTL/LTL), Bulk Items'

Najnowsze

Więcej na ten temat