Bezzwłoczne objęcie handlu szczepieniami przeciw COViD-19

W nawiązaniu do wypowiedzi Ministra Niedzielskiego z 18 marca br., wzywającej przedsiębiorców do kierowania pracowników do pracy zdalnej, zwracamy się z apelem o jak najszybsze objęcie pracowników handlu szczepieniami przeciw COViD-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień – komentuje Renata Juszkiewicz, prezes POHiD.

Firmy członkowskie POHiD zwracają uwagę na poważną sytuację pracowników handlu, którzy – ze względu na specyfikę wykonywanej pracy – nie mogą być oddelegowani do pracy zdalnej. Kierując się troską o zdrowie naszych pracowników i społeczeństwa, gorąco apelujemy do Pana Ministra o niezwłoczne objęcie pracowników handlu – w pierwszej kolejności osób powyżej 50. roku życia – szczepieniami przeciw COViD-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień.

Pracownicy handlu pełnią służbę wobec społeczeństwa w zakresie zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w żywność i niezbędne artykuły, narażając się na dużą liczbę kontaktów interpersonalnych w okresie potwierdzonej dominacji bardziej zaraźliwej brytyjskiej mutacji SARS-COV-2 i wzrostu liczby zarażonych do powyżej 27 tys. dziennie.
Niezakłócona praca handlu ma wagę krytyczną dla społeczeństwa. Pracownicy handlu są gwarantem zaopatrzenia Polaków w żywność i niezbędne produkty. Ich praca zakłada nawet kilkaset interakcji z klientem dziennie. Zaszczepienie handlowców, z uwagi na pracę w trybie stacjonarnym oraz wysoką częstotliwość kontaktów społecznych, stanowi istotny warunek dla uzyskania odporności stadnej całej populacji.

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż firmy członkowskie POHiD zatrudniają osoby powyżej 50. roku życia, które – ze względu na wiek – znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka, i w związku z tym powinny być szczepione priorytetowo.

The post APEL POHiD o bezzwłoczne objęcie pracowników handlu szczepieniami przeciw COViD-19 appeared first on POHiD.

Bądź w kontakcie

Van Delivery, Pallet, Truck Delivery (FTL/LTL), Bulk Items'

Najnowsze

Więcej na ten temat