„Piątka dla gastro” Stowarzyszenia „Przyszłość dla Gastronomii”

W sytuacji epidemii koronawirusa wielu restauratorów zamknęło lokale lub zawiesiło działalność. Przedstawiciele branży postanowili powołać Stowarzyszenie „Przyszłość dla Gastronomii”.

Jak czytamy na facebookowej stronie stowarzyszenia „Przyszłość dla Gastronomii”:

W związku z pandemią wiele firm gastronomicznych oraz ponad milion pracowników zadają sobie pytanie, jak będzie wyglądała przyszłość branży gastronomicznej. W tych trudnych chwilach ważne jest, abyśmy zachowali jedność.
Grupa „Stowarzyszenie Przyszłość dla Gastronomii – szukamy rozwiązań” powstała po to, by okazać wzajemne wsparcie i pomoc w pokonywaniu powstałych trudności oraz zagrożeń dotykających branżę. Jesteśmy tu po to, aby:
  • zapewnić merytoryczne wsparcie w obliczu pandemii COVID-19,
  • wypracować propozycje ratujące branżę i zatrudnionych w niej ludzi, a następnie przedstawić je Rządowi RP,
  • stworzyć szeroką reprezentację branży i zbudować platformę integrującą całe środowisko gastronomiczne.
Połączmy siły we wspólnym celu! Tylko tak możemy zażegnać kryzys.

Stowarzyszenie „Przyszłość dla Gastronomii” wraz ze współpracującymi podmiotami opracowało propozycję pomocy dla zagrożonego sektora.

„Piątka dla gastro”:

  1. Zwolnienie przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne oraz współpracujących z nimi na rynku gastronomicznym producentów, importerów i dystrybutorów, zarówno żywności, jak i wyposażenia („Przedsiębiorcy Współpracujący”) ze składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne bez względu na formę zatrudnienia i wielkości przedsiębiorstwa – na okres minimum 3 miesięcy.
  2. Dofinansowanie przez państwo wynagrodzenia pracowników placówek gastronomicznych i Przedsiębiorców Współpracujących – w wymiarze 65 proc. wynagrodzenia przez okres 6 miesięcy, poczynając od dnia wprowadzenia zakazu prowadzenia działalności. Wsparcie osób już zwolnionych w wymiarze 80 proc. minimalnego wynagrodzenia miesięcznego obowiązującego w roku 2020 – przez okres minimum 3 miesięcy od dnia zakończenia świadczenia pracy na rzecz danego pracodawcy.
  3. Dofinansowanie kosztów najmu lokali wynajmowanych przez przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne od osób fizycznych lub przedsiębiorców w wymiarze 90 proc. czynszu należnego na podstawie umowy najmu – przez cały okres zakazu prowadzenia wyszczególnionej w rozporządzeniu działalności gospodarczej, a w przypadku przedsiębiorców współpracujących, którzy po dniu 1 marca 2020 roku odnotowali spadek obrotu o minimum 40 proc. w okresie wybranych kolejno przypadających po sobie 30 dni – dofinansowanie czynszu najmu na poziomie 50 proc. wskazanych wyżej kosztów. Co więcej, zwolnienie na powyższych zasadach z opłat za czynsz najmu w przypadku lokali należących do miast. Po uchyleniu zakazu prowadzenia działalności – dofinansowanie dla ww. przedsiębiorców w wysokości 50 proc. należności z tytułu czynszu najmu na kolejne 3 miesiące. Analogicznie w przypadku zwolnienia z czynszu kosztów najmu odnośnie lokali należących do miasta.
  4. Uproszczenie procedur przyznawania wsparcia finansowego dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne oraz przedsiębiorców współpracujących z gwarancją de minimis i podwyższenie jej do minimum 80 proc.
  5. Uproszczenie procedur związanych ze zwolnieniem ww. grup przedsiębiorców z podatków PIT i CIT, składek na ubezpieczenie społeczne, jak i otrzymania wsparcia z innych programów, które mają być rozdysponowane na podstawie ustaw z tzw. pakietu antykryzysowego.

Red. (źródło wiadomoscihandlowe.pl, facebook.com/PrzyszloscDlaGastronomii)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Bądź w kontakcie

Van Delivery, Pallet, Truck Delivery (FTL/LTL), Bulk Items'

Najnowsze

Więcej na ten temat