Kto ma tendencje do nadwagi i otyłości?

Jaka część Polaków ma nieprawidłową wagę i kto  to ma tendencje do nadwagi i otyłości zbadał CBOS. Po upływie pięciu lat sprawdził, czy zaszły w tym aspekcie zmiany. Zadał pytania Polakom o ich wzrost oraz masę ciała i na tej podstawie tych obliczył dla każdej osoby współczynnik BMI

Ustalając, kto ma tendencje do nadwagi i otyłości, dorosłych Polaków podzielono na cztery kategorie. Wskaźnik BMI obliczano przez podzielenie masy ciała w kilogramach przez kwadrat wzrostu wyrażonego w metrach.

RYS. 1. Klasyfikacja badanych według wartości wskaźnika masy ciała BMI

 

BMI to współczynnik masy ciała, który obliczamy dzieląc masę ciała podaną w kilogramach przez wzrost podniesiony do kwadratu (podany w metrach). BMI < 18,5 oznacza niedowagą, 18,5–24,9 prawidłową masę ciała, 25–29,9 nadwagę, natomiast BMI ≥ 30 wskazuje na otyłość. Wskaźnik nie może być stosowany wobec dzieci oraz kobiet w ciąży.

Rosnący problem nadwagi

Z badań wynika, że ponad połowa Polaków (59%) ma problem ze zbyt dużą wagą, w tym ponad jedna piąta (21%) – z otyłością. W porównaniu z poprzednim sondażem CBOS, odsetek osób z nadmierną wagą znacznie się zwiększył (ogółem o 8 punktów procentowych).

Tylko 39% badanych ma wagę w normie i oznacza to wyraźny spadek w porównaniu do danych z 2014 r., gdy prawie połowa respondentów (46%) podała, iż ma wagę prawidłową.

Od 2010 roku do 2014 r. nie odnotowano zatem zmian w BMI Polaków, natomiast w ciągu ostatnich pięciu lat problemy z utrzymaniem prawidłowej wagi znacząco się zwiększyły.

Z analiz wielozmiennowych wynika, że nadwaga jest przede wszystkim związana:

  • z płcią i wiekiem badanych,
  • częściej pojawia się u mężczyzn niż u kobiet,
  • częstość jej występowania zwiększa się też wraz z wiekiem.

Szczegółowe analizy ujawniają interesującą zależność:

  • mężczyźni w młodszym wieku częściej niż kobiety zaczynają mieć problem z nadwagą,
  • wśród mężczyzn już w grupie wiekowej 25–34 lata nadwaga zaczyna przeważać nad wagą prawidłową, natomiast u kobiet nadwaga zaczyna przeważać dopiero po 45. roku życia, a wyraźnie – po 55. roku.
  • jednak w najstarszej kategorii wiekowej odsetki kobiet i mężczyzn z nadwagą (w tym z otyłością) są zbliżone.

Wskaźnik masy ciała jest związany z samooceną stanu zdrowia:

  • w większości zadowoleni ze swojego stanu zdrowia są ankietowani z wagą prawidłową (77%) oraz nadwagą (66%),
  • wraz ze wzrostem wagi rośnie odsetek badanych negatywnie oceniających swój stan zdrowia,
  • wśród osób z wagą prawidłową o złym stanie zdrowia mówi 6% respondentów, nieco częściej ta odpowiedź pojawia się wśród osób z nadwagą – 8%, a najczęściej źle oceniają swój stan zdrowia osoby otyłe (- 6%.

Jeśli chodzi o ocenę wpływu sposobu odżywiania na wartość wskaźnika BMI, to we
wszystkich kategoriach badanych wyróżnionych ze względu na jego wartość większość respondentów uważa, że odżywia się zdrowo, jednak najczęściej do niezdrowego odżywiania się przyznają się osoby z otyłością – 31%.

Wnioski

W ciągu ostatnich pięciu lat wyraźnie wzrosła liczba osób z nadwagą i otyłością. Z badań CBOS wynika, że ponad połowa ankietowanych zmaga się z tym problemem. Częściej dotyczy on mężczyzn niż kobiet.

Mężczyźni wcześniej zaczynają mieć problemy z utrzymaniem prawidłowej masy ciała: już w grupie wiekowej 25-34 lata odsetek mężczyzn z nadwagą jest większy niż z wagą prawidłową.

Osoby otyłe zwykle dobrze oceniają swój stan zdrowia i sposób odżywiania się, natomiast często nie są zadowolone ze swojego wyglądu.

Red. (źródło: CBOS)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Bądź w kontakcie

Van Delivery, Pallet, Truck Delivery (FTL/LTL), Bulk Items'

Najnowsze

Więcej na ten temat