Wytyczne dla stref gastronomicznych i galerii handlowych

Wytyczne dla stref gastronomicznych w galeriach handlowych obowiązują od 4 maja. Są to zachowywanie dystansu, dbałość o higienę i dezynfekcję sprzętu, zakaz spożywania żywności na terenie galerii.

W związku z kolejnym etapem odmrażania gospodarki Ministerstwo Rozwoju, we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, opracowało rekomendacje dla poszczególnych branż, w tym wytyczne dla stref gastronomicznych w galeriach handlowych.

Strefa gastronomiczna

Na terenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych należy stworzyć wydzielone strefy gastronomiczne z widoczną, fizyczną barierą oddzielającą.

Oto wytyczne dla stref gastronomicznych:

 1. Wydzielenie strefy gastronomicznej widoczną, fizyczną barierą.
 2. Ograniczenie liczby klientów w strefie gastronomicznej – na jedną osobę powinno przypadać minimum 15 mkw.
 3. Szczególna dyscyplina utrzymania 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (naklejki na podłodze lub stojące znaki).
 4. Na obecnym etapie w  strefie gastronomicznej jest możliwe kupowanie żywności wyłącznie na wynos i w ramach dostaw. Dania nie mogą być spożywane na miejscu, w galerii, na ulicy.
 5. W fazie, w której zostaną otwarte strefy gastronomiczne, będzie możliwość spożywania posiłków na miejscu, z poniższymi obostrzeniami:
  • maksymalnie 1 osoba siedząca przy jednym stoliku (nie dotyczy rodzin), chyba, że jego wielkość umożliwia zachowanie odległości min. 2 m między osobami
  • odległość pomiędzy osobami/grupami i stolikami spożywającymi posiłek wynosi minimum 2 metry.
 1. Obiekty gastronomiczne znajdujące się na terenie galerii handlowej są objęte zasadami wskazanymi w protokole dotyczącym restauracji.

Wytyczne dla stref gastronomicznych przypadek stwierdzenia u klientów wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu. Osoby takiej należy wpuszczać na teren obiektu. Trzeba poinstruować ją o konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

Galeria handlowa

Na terenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych działalność gospodarczą mogą prowadzić wszystkie sklepy. Wyłączono z tego jednak:

 • strefy aktywności fizycznej (siłownie, sale i place zabaw, parki trampolin),
 • strefy gier,
 • kina,
 • wyspy handlowe.

Wytyczne sugerują organizację stanowisk pracy w sklepach z zachowaniem dwumetrowej odległości między pracownikami i klientami galerii. Rekomenduje się także organizację pracy pracowników z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego.

„Należy ograniczyć do niezbędnego minimum spotkania i narady wewnętrzne. Spotkania powinny być prowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości między osobami (minimum 2 m). W miarę możliwości lepiej wybierać kontakt telefoniczny i/lub mailowy” – czytamy w rekomendacjach.

Klienci powinni też mieć możliwość zakupu maseczek w przynajmniej jednym sklepie znajdującym się na terenie obiektu handlowego lub w punkcie ustanowionym przez zarządcę obiektu, ewentualnie w automacie do zakupu maseczek.

Właściciele sklepów znajdujących się na terenie galerii lub centrów handlowych są zobligowani do zainstalowania możliwie dużej liczby pojemników z preparatem dezynfekcyjnym przy wszystkich wejściach – również do placówek wewnątrz – a także w toaletach i przy kasach.

Klienci mają obowiązek noszenia w sklepach rękawiczek jednorazowych lub rękawiczek foliowych zapewnionych przez operatora danego sklepu.

Poinformowano też, że od 4 maja, czyli od momentu otwarcia galerii i centrów handlowych w ramach odmrażania gospodarki, w strefie gastronomicznej będzie można kupować żywność wyłącznie na wynos i w ramach dostaw. Dań nie można spożywać na miejscu, czyli na terenie galerii, ani na ulicy.

Wytyczne regulują także zasady parkowania. Zgodnie z nimi klientów zobligowano do parkowania na co drugim miejscu. W przypadku braku takiej możliwości – do zachowania dystansu przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdów.

Z codziennego użytku wyłączono wszelkiego rodzaju fontanny, place zabaw i kąciki zabaw. Nie wolno również korzystać z szatni, przechowalni ubrań i przedmiotów.

Red. (źródło: gov.pl/web/rozwoj, PAP)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Bądź w kontakcie

Van Delivery, Pallet, Truck Delivery (FTL/LTL), Bulk Items'

Najnowsze

Więcej na ten temat