Nasiona chia. Status nowej żywności szałwii hiszpańskiej

Nasiona chia są dostępne dla europejskich konsumentów już od kilkunastu lat. Uzyskały status nowej żywności i dzięki temu mogą być środkiem spożywczym i składnikiem żywności wprowadzanej na rynek unijny. W aktach prawnych dotyczących przyznania statusu nowej żywności wskazane są warunki stosowania. Warunki te mogą być zmienione na wniosek wnioskodawcy.

W opinii z 14 marca 2019 r. dotyczącej bezpieczeństwa nasion szałwii hiszpańskiej jako nowej żywności do rozszerzonych zastosowań EFSA stwierdził, że stosowanie nasion szałwii hiszpańskiej w żywności, która nie wymaga obróbki cieplnej w temperaturze minimum 120 °C podczas produkcji, przetwarzania lub przygotowywania, jest bezpieczne bez żadnych szczególnych ograniczeń i środków ostrożności dotyczących poziomów ich stosowania.

Rozporządzeniem Komisji 2021/668 z 23 kwietnia 2021 r. wymagania dotyczące stosowania nasion szałwii hiszpańskiej zostały zmienione po raz ósmy. Tym razem zmiana dotyczy umożliwienia sprzedaży nasion szałwii hiszpańskiej luzem („Nasiona szałwii hiszpańskiej jako takie”).

Taka zmiana jest możliwa w związku z wcześniejszym zniesieniem ograniczeń dotyczących stosowania nasion szałwii hiszpańskiej m.in. obowiązkowe ostrzeżenie dot. maksymalnej dopuszczalnej ilości spożycia w ciągu dnia.

Nazwa składnika

Nazwą przewidzianą w przepisach dla chia jest „nasiona szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica)” i powinna ona być zastosowana w obowiązkowych elementach oznakowania takich jak nazwa środka spożywczego lub wykaz składników. „Chia” nie jest legalną nazwą, ale może być stosowana na zasadzie dobrowolności zgodnie z art. 36 ust. 2 rozporządzenia 1169/2011.

Znaczenie dla firm

Rozporządzenie 2021/668 będzie stosowane od 16 maja br. Wtedy też zostanie zaktualizowany unijny wykaz nowej żywności w zakresie zmian wprowadzonych tym rozporządzeniem.

Opisana zmiana ma duże znaczenie dla sklepów posiadających stanowiska sprzedaży żywności luzem. Od 16 maja będą mogły sprzedawać nasiona chia w ten sposób (legalnie).

Dodatkowe informacje

Zmiany dotyczące nowej żywności, która uzyskała zezwolenie mogą mieć różny zakres. Wnioskodawca może składać wniosek o:

  • dodanie, usunięcie lub zmianę warunków stosowania nowej żywności,
  • dodanie, usunięcie lub zmianę specyfikacji nowej żywności,
  • dodanie, usunięcie lub zmianę dodatkowych szczególnych wymogów dotyczących etykietowania nowej żywności,
  • dodanie, usunięcie lub zmianę wymogów dotyczących nadzoru nowej żywności, która już uzyskała zezwolenie, po jej wprowadzeniu do obrotu.

Artykuł Składniki żywności: Nowe warunki stosowania nasion chia (szałwii hiszpańskiej) pochodzi z serwisu Prawo żywnościowe w Polsce – Szkolenia IGI Food Consulting.

Powered by WPeMatico

Bądź w kontakcie

Van Delivery, Pallet, Truck Delivery (FTL/LTL), Bulk Items'

Najnowsze

Więcej na ten temat