Ograniczenia związane z koronawirusem – stopniowe znoszenie

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt zakładający stopniowe znoszenie ograniczeń związanych z koronawirusem. Rząd zapowiedział, że ograniczenie będą znoszone w czterech etapach.

Znoszenie ograniczeń związanych z koronawirusem rozpocznie się 20 kwietnia. Daty kolejnych etapów rząd ustali na bieżąco. Ministerstwo Zdrowia ma przeprowadzać cotygodniową ewaluację skutków zmian.

Przejście do dalszych etapów zdejmowania obostrzeń zależeć będzie od:

 • przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim),
 • wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych),
 • realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.

Gastronomia i handel

Projekt przewiduje, że nadal, do odwołania, obowiązuje czasowe ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców działalności:

 • polegającej m.in. na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów spożywanych na miejscu;
 • związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, jak targi, wystawy, kongresy, konferencje;
 • związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi;
 • w zakresie prowadzenia działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej.

Ograniczenie dotyczące prowadzenia działalności hotelarskiej nie dotyczy m.in.:

 • sytuacji zapewnienia miejsca zakwaterowania osób objętych kwarantanną lub izolacją;
 • pracowników medycznych;
 • osób wykonujących czynności zawodowe lub obowiązki służbowe.

Nadal obwiązywać mają ograniczenia dotyczące:

 • działalności bibliotek,
 • archiwów,
 • muzeów,
 • pozostałej działalności związanej z kulturą.

Projekt podaje też zasady dotyczące ilości osób, które jednoczasowo mogą przebywać np. w placówkach handlowych, na stacjach i targowiskach, a także na poczcie. Do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 mkw. wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4. Natomiast w sklepach o powierzchni większej niż 100 mkw. na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 mkw. powierzchni.

W mocy pozostanie zapis, że sklepy zapewniać mają jednorazowe rękawiczki lub środki do dezynfekcji rąk.

Testy diagnostyczne i maseczki

Od 20 kwietnia osoby poniżej 13 lat będą zobowiązane do poruszania się pod opieka osób dorosłych. Starsza młodzież, inaczej niż obecnie, nie będzie musiała mieć opiekuna.

W miejscach ogólnodostępnych obowiązkowe jest już teraz zasłanianie nosa i ust. Można to robić przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki. W projekcie uznano za konieczne wskazanie, że zakrywanie tych części twarzy nie dotyczy przebywania stale lub czasowo w budynkach użyteczności publicznej (przez osoby inne niż tam zatrudnione), które to przebywanie de facto zastępuje pobyt we własnym miejscu zamieszkania, a więc m.in. domów dziecka.

W związku z koniecznością sprawnego przeprowadzania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 planowane jest umożliwienie ich zlecania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Zaproponowano przepis, który ma umożliwić przesyłanie zleceń w tym systemie, mimo niespełniania przez nie wszystkich warunków.

Projekt zakłada też – po wypełnieniu określonych wymagań – rozluźnienie kwestii zakazu sprowadzania z zagranicy i wywozu poza granic, a także przewozu przez terytorium Polski zwłok i ludzkich szczątków.

Aktualne będą rozwiązania dotyczące zaprzestania udzielania świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Nadal wstrzymana ma być rehabilitacja. Z wyjątkiem sytuacji grożącej poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta oraz m.in. świadczeń udzielanych za pomocą systemów teleinformatycznych.

Rekreacja i kult religijny

Projekt utrzymuje zakaz zgromadzeń. W mocy będzie też m.in zakaz korzystania z ogrodów zoologicznych, placów zabaw oraz ogrodów jordanowskich, w części w jakiej ten ogród ma plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci.

Dopuszczalne będzie przemieszczanie w celach rekreacyjnych. Od 20 kwietnia będzie można wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze. Ważne, aby przebywając na zewnątrz zachowywać dystans od innych osób i zasłaniać nos i usta.

W trakcie sprawowania kultu religijnego w budynku będzie mógł znajdować się jeden uczestnik na 15 mkw. powierzchni tego budynku, nie wliczając osób sprawujących kult. Podczas pogrzebu na cmentarzu będzie mogło znajdować się nie więcej niż 50 uczestników. Oprócz osób sprawujących kult religijny, dokonujących pochówku lub zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.

Red. (źródło: PAP)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Bądź w kontakcie

Van Delivery, Pallet, Truck Delivery (FTL/LTL), Bulk Items'

Najnowsze

Więcej na ten temat